نحوه استفاده


نحوه استفاده از کارت ها :
1- از سراسر ایران با شماره (۵۹۸۶۰-۰۲۱) (تهران) تماس بگیرید.
2- بعد از اتصال، زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. (یک فارسی، دو انگلیسی)
3- رمز (پین) خریداری شده را وارد کنید.
4- بعد از اعلام موجودی، شماره تماس کشور مورد نظر را به همراه دو صفر وارد نمایید.